Bắt đầu từ thứ trẻ thích

Bắt đầu từ thứ trẻ thích

ideo này đã được A365 xin phép tác giả sử dụng hình ảnh A365 (viết tắt của Autism365) là website/ ứng dụng miễn phí bằng tiếng Việt (link website: http://a365.vn/), nhằm hỗ trợ người chăm sóc trẻ và cán bộ y tế với các chức năng sàng lọc tự kỷ, can thiệp tại nhà cho trẻ tự kỷ, cung cấp kiến thức về rối loạn phổ tự kỷ và theo dõi đánh giá các can thiệp. XEM THÊM - Video giới thiệu a365 tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=TfICiu1BdgQ&list=PL3JGyVsqgJR-fhVO6wSMNpCkVZnTeilt9 - Video các CHIẾN LƯỢC CAN THIỆP tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=Ou9HUC-ea80&list=PL3JGyVsqgJR-3-v2lkgSoC9-cNyp2CGWg - Video các BÀI TẬP CAN THIỆP CHO CÁC KỸ NĂNG CỤ THỂ bạn cần đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản trên website http://a365.vn/ Tất cả các chức năng sàng lọc tự kỷ, can thiệp tại nhà cho trẻ tự kỷ, cung cấp kiến thức về rối loạn phổ tự kỷ và theo dõi đánh giá các can thiệp đều có tại website: http://a365.vn/ • A365 được phát triển trong Dự án “Ứng dụng phần phầm thông minh trong phát hiện và chăm sóc trẻ tự kỷ”, do Trung tâm Sáng Kiến Sức Khỏe và Dân Số (CCIHP), Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam (VAN) và các chuyên gia trong nước và quốc tế phối hợp thực hiện. Tổ chức Grand Challenges Canada tài trợ.

Kỹ thuật làm theo và tham gia

Kỹ thuật làm theo và tham gia

Video này đã được http://a365.vn/ xin phép sử dụng và lồng tiếng Việt. A365 (viết tắt của Autism365) là website/ ứng dụng miễn phí bằng tiếng Việt (link website: http://a365.vn/), nhằm hỗ trợ người chăm sóc trẻ và cán bộ y tế với các chức năng sàng lọc tự kỷ, can thiệp tại nhà cho trẻ tự kỷ, cung cấp kiến thức về rối loạn phổ tự kỷ và theo dõi đánh giá các can thiệp. XEM THÊM - Video giới thiệu a365 tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=TfICiu1BdgQ&list=PL3JGyVsqgJR-fhVO6wSMNpCkVZnTeilt9 - Video các CHIẾN LƯỢC CAN THIỆP tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=Ou9HUC-ea80&list=PL3JGyVsqgJR-3-v2lkgSoC9-cNyp2CGWg - Video các BÀI TẬP CAN THIỆP CHO CÁC KỸ NĂNG CỤ THỂ bạn cần đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản trên website http://a365.vn/ Tất cả các chức năng sàng lọc tự kỷ, can thiệp tại nhà cho trẻ tự kỷ, cung cấp kiến thức về rối loạn phổ tự kỷ và theo dõi đánh giá các can thiệp đều có tại website: http://a365.vn/ • A365 được phát triển trong Dự án “Ứng dụng phần phầm thông minh trong phát hiện và chăm sóc trẻ tự kỷ”, do Trung tâm Sáng Kiến Sức Khỏe và Dân Số (CCIHP), Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam (VAN) và các chuyên gia trong nước và quốc tế phối hợp thực hiện. Tổ chức Grand Challenges Canada tài trợ.

FORMULARIO 1 A365

FORMULARIO 1 A365

Creé este video con el Editor de video de YouTube (http://www.youtube.com/editor)

Vận động tinh

Vận động tinh

ideo này đã được A365 xin phép tác giả sử dụng hình ảnh A365 (viết tắt của Autism365) là website/ ứng dụng miễn phí bằng tiếng Việt (link website: http://a365.vn/), nhằm hỗ trợ người chăm sóc trẻ và cán bộ y tế với các chức năng sàng lọc tự kỷ, can thiệp tại nhà cho trẻ tự kỷ, cung cấp kiến thức về rối loạn phổ tự kỷ và theo dõi đánh giá các can thiệp. XEM THÊM - Video giới thiệu a365 tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=TfICiu1BdgQ&list=PL3JGyVsqgJR-fhVO6wSMNpCkVZnTeilt9 - Video các CHIẾN LƯỢC CAN THIỆP tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=Ou9HUC-ea80&list=PL3JGyVsqgJR-3-v2lkgSoC9-cNyp2CGWg - Video các BÀI TẬP CAN THIỆP CHO CÁC KỸ NĂNG CỤ THỂ bạn cần đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản trên website http://a365.vn/ Tất cả các chức năng sàng lọc tự kỷ, can thiệp tại nhà cho trẻ tự kỷ, cung cấp kiến thức về rối loạn phổ tự kỷ và theo dõi đánh giá các can thiệp đều có tại website: http://a365.vn/ • A365 được phát triển trong Dự án “Ứng dụng phần phầm thông minh trong phát hiện và chăm sóc trẻ tự kỷ”, do Trung tâm Sáng Kiến Sức Khỏe và Dân Số (CCIHP), Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam (VAN) và các chuyên gia trong nước và quốc tế phối hợp thực hiện. Tổ chức Grand Challenges Canada tài trợ.

a365 trên vtv4

a365 trên vtv4

A365 ( viết tắt của Autism365) là website/ ứng dụng miễn phí bằng tiếng Việt (link website: http://a365.vn/), nhằm hỗ trợ cha mẹ và cán bộ y tế với các chức năng sàng lọc tự kỷ, can thiệp tại nhà cho trẻ tự kỷ, cung cấp kiến thức về rối loạn phổ tự kỷ và theo dõi đánh giá các can thiệp. XEM THÊM - Video giới thiệu a365 tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=TfICiu1BdgQ&list=PL3JGyVsqgJR-fhVO6wSMNpCkVZnTeilt9 - Video các CHIẾN LƯỢC CAN THIỆP tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=Ou9HUC-ea80&list=PL3JGyVsqgJR-3-v2lkgSoC9-cNyp2CGWg - Video các BÀI TẬP CAN THIỆP CHO CÁC KỸ NĂNG CỤ THỂ bạn cần đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản trên website http://a365.vn/ Tất cả các chức năng sàng lọc tự kỷ, can thiệp tại nhà cho trẻ tự kỷ, cung cấp kiến thức về rối loạn phổ tự kỷ và theo dõi đánh giá các can thiệp đều có tại website: http://a365.vn/ • A365 được phát triển trong Dự án “Ứng dụng phần phầm thông minh trong phát hiện và chăm sóc trẻ tự kỷ”, do Trung tâm Sáng Kiến Sức Khỏe và Dân Số (CCIHP), Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam (VAN) và các chuyên gia trong nước và quốc tế phối hợp thực hiện. Tổ chức Grand Challenges Canada tài trợ.

A365 - Shortreel 2014

A365 - Shortreel 2014

We create Digital Emotions.

a365 trên VTV4- Talk Vietnam Nhiếp ảnh gia Mỹ với thế giới người tự kỷ 2

a365 trên VTV4- Talk Vietnam Nhiếp ảnh gia Mỹ với thế giới người tự kỷ 2

A365

A365

Beschreibung

a365 Studios (2015)

a365 Studios (2015)

The content shown in this video is not owned by us. All rights goes to the original owners of the content shown in this video. This is being uploaded for preservation and entertainment purposes only. From Los Creadores. Subscribe to the main channel! http://www.youtube.com/user/Pepsi9072?sub_confirmation=1 Subscribe to my alternate account https://www.youtube.com/channel/UCcv9AFvyoppEx4uAmNjonNA Follow me on Dailymotion http://www.dailymotion.com/pepsi9072 And add me on G+ https://plus.google.com/u/0/109038397325790461536/posts

Giới thiệu dự án A365

Giới thiệu dự án A365

A365 ( viết tắt của Autism365) là website/ ứng dụng miễn phí bằng tiếng Việt (link website: http://a365.vn/), nhằm hỗ trợ cha mẹ và cán bộ y tế với các chức năng sàng lọc tự kỷ, can thiệp tại nhà cho trẻ tự kỷ, cung cấp kiến thức về rối loạn phổ tự kỷ và theo dõi đánh giá các can thiệp. XEM THÊM - Video giới thiệu a365 tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=TfICiu1BdgQ&list=PL3JGyVsqgJR-fhVO6wSMNpCkVZnTeilt9 - Video các CHIẾN LƯỢC CAN THIỆP tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=Ou9HUC-ea80&list=PL3JGyVsqgJR-3-v2lkgSoC9-cNyp2CGWg - Video các BÀI TẬP CAN THIỆP CHO CÁC KỸ NĂNG CỤ THỂ bạn cần đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản trên website http://a365.vn/ Tất cả các chức năng sàng lọc tự kỷ, can thiệp tại nhà cho trẻ tự kỷ, cung cấp kiến thức về rối loạn phổ tự kỷ và theo dõi đánh giá các can thiệp đều có tại website: http://a365.vn/ • A365 được phát triển trong Dự án “Ứng dụng phần phầm thông minh trong phát hiện và chăm sóc trẻ tự kỷ”, do Trung tâm Sáng Kiến Sức Khỏe và Dân Số (CCIHP), Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam (VAN) và các chuyên gia trong nước và quốc tế phối hợp thực hiện. Tổ chức Grand Challenges Canada tài trợ.

Top Videos -  loading... Change country
Load 10 more videos
 
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE